page_banner

Proizvodi

Ugaoni kontaktni valjkasti ležajevi AXS se sastoje od tankih, oblikovanih prstenova ležaja, između kojih su raspoređeni brizgani plastični kavezi sa cilindričnim valjcima.Za razliku od uporedivih aksijalnih kotrljajućih ležajeva, serija AXS ima posebno mali poprečni presjek, dok su nosivost i nagibna krutost vrlo visoki u odnosu na opterećeni prostor za ugradnju.Mašinski elementi spremni za ugradnju nisu samoodrživi i stoga se vrlo lako sastavljaju jer se pojedinačni dijelovi mogu instalirati zasebno.
Ugaoni kontaktni valjkasti ležajevi serije AXS
Oznaka Mass m Dimenzije Kontaktni ugao Centriranje prstenova ležaja Osnovne ocjene opterećenja
=g d D H Tolerancija a(°) na osovini da Tolerancija u kućištu Da Tolerancija dyn.Ca N stat.C0a N dyn.Cr N stat.C0r N
AXS0816 3 8 16 3 +0,26 do +0,06 45 8 -0,15 do 0,05 16.3 +0,05 do +0,15 3,600 6,300 1,510 1,270
AXS1220 3 12 20 3 –0,24 do –0,44 60 12.2 -0,15 do 0,05 20.2 +0,05 do +0,15 3,400 7,800
AXS2034 16 20 34 5 –0,1 do –0,2 60 20.2 -0,15 do 0,05 34.2 +0,05 do +0,15 9,800 25.000
AXS3550 27 35 50 6 –0,1 do –0,3 60 35.2 -0,2 do -0,1 49.2 +0,1 do +0,2 18.200 52,000
AXS4558 35 45 58 6 –0,1 do –0,3 45 45 -0,2 do -0,1 58 +0,1 do +0,2 18.200 56.000 7,600 11.200
AXS6074 36 60 74 5 -0,6 do 0 60 60 -0,2 do -0,1 74 +0,1 do +0,2 15,600 62,000
AXS8599 60 85 99 6 -0,5 do 0 60 85 -0,2 do -0,1 99 +0,1 do +0,2 26,500 109.000
AXS100115 70 101 115 6 -0,5 do 0 60 101.2 -0,2 do -0,1 114.8 +0,1 do +0,2 30,500 139.000
AXS115129 65 115 129 5 -0,5 do 0 60 115 -0,25 do -0,15 129 +0,15 do +0,25 21,600 115.000
AXS120134 80 120 134 6 -0,5 do 0 60 120 -0,25 do -0,15 134 +0,15 do +0,25 31,500 152.000
AXS140154 90 140 154 6 -0,3 do 0 60 140.2 -0,25 do -0,15 153.8 +0,15 do +0,25 36.000 190.000
AXS145169 267 145 169 7.4 -0,4 do +0,1 45 145 -0,4 do -0,15 169 +0,15 do +0,25 76.000 400.000 31,500 80,000
AXS150164 100 150 164 6 -0,5 do 0 60 150 -0,25 do -0,15 164 +0,15 do +0,25 35,500 190.000
AXS160180 168 160 180 6 -0,2 do 0 60 160 -0,25 do -0,15 180 +0,15 do +0,25 68.000 405.000
AXS175200 300 175 199 7.4 -0,4 do +0,1 45 175 -0,25 do -0,15 199 +0,15 do +0,25 84,000 480,000 34,500 96.000